Home Tags Naac

Tag: naac

राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना ‘नॅक ‘ करून घराण्याचे आदेश

राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना ‘नॅक ‘ करून घराण्याचे  आदेश पुणे : राज्यातील सर्व महाविद्यालयांनी चालू शैक्षणिक वर्षात नॅशनल असेसमेंट अँड ऑक्टरीडीटेशन कौंनसी कडून   मुल्याकंन...

MOST POPULAR

HOT NEWS